Ο Χρήστος Βερώνης σχεδίασε την αειφόρο υδατική πολιτική της Μυκόνου