Χρήστος Βερώνης, ένας δήμαρχος για όλους τους Μυκονιάτες