Χρήστος Βερώνης και Βιολογικός Καθαρισμός: Καθαρές Θάλασσες, βιώσιμο περιβάλλον.