Χρήστος Βερώνης και Γήπεδα: σώμα με υγεία σημαίνει ζωή ελεύθερη