Χρήστος Βερώνης και Περιφερειακός: ενοποίησε το νησί μας, συνέδεσε τις ζωές μας