Χρήστος Βερώνης και Σφαγεία: η διατροφική μας αλυσίδα διασφαλίζεται και με Ευρωπαϊκή σφραγίδα