Ένα πρότυπο πάρκο για την Μύκονο, μετά την εκλογή μας θα γίνει πράξη