Ομιλία για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κατά τα εγκαίνια του Κόμβου Καραμανλή, τον Αύγουστο του 2006.